Strona główna Galeria Fotoreportaż z wizyty w Glonn”

Fotoreportaż z wizyty w Glonn.

Uczestnicy wizyty studyjnej – przedstawiciele samorządu gminy Długosiodło wraz z wójtem Stanisławem Jastrzębskim (trzeci od prawej) zwiedzają lokalną ciepłownię na zrębki. Burmistrz gminy Glonn (drugi od lewej) ma się czym pochwalić. Gmina od lat inwestuje w odnawialne źródła energii i do 2020 roku uniezależni się od konwencjonalnych źródeł energii.

 

Uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzają ciepłownię na biomasę, z której ciepła woda jest rozprowadzana rurami do budynków użyteczności publicznej: przedszkola, szkoły, ratusza, kompleksu klasztornego, domu opieki i do domów prywatnych w Glonn.

 

Na dachach domów jednorodzinnych instalowane są panele słoneczne do ogrzewania budynków i ciepłej wody (lewa strona dachu) i ogniwa fotowoltaiczne produkujące prąd prawa strona dachu)

 

Panele fotowoltaiczne na dachu obory – pozyskiwany z nich prąd rolnik przez 20 lat będzie sprzedawał do sieci centralnej drożej niż zakupiony z sieci na swoje potrzeby

 

Biogazownia w gospodarstwie rolnym, do produkcji biogazu wykorzystywane są odpady roślinne i odchody zwierzęce.

 

Na małej rzece przepływającej przez Glonn postawiono lokalne elektrownie wodne – pozyskiwany z nich prąd również sprzedawany jest do sieci centralnej.

 

Osiedle pasywnych domków jednorodzinnych – przed wybudowaniem przeprowadzono badania geomantyczne terenu, aby domy postawić w najkorzystniejszych miejscach. Mieszkańcy dostają dofinansowanie za zbieranie deszczówki do pojemników - podlewa się nią ogródki, a nadmiar trafia do zbiornika zaprojektowanego jako staw - biotop oczyszczający wodę, spływającą następnie do lokalnej rzeczki.

 

Mleko jest potęgą Bawarii – szczególnie mleko z gospodarstw ekologicznych. Z wizytą u młodego rolnika (w środku) w nowoczesnym gospodarstwie ekologicznym.

 

Osiedle bloków w Monachium - zielone dachy są doskonałą izolacją, ochroną przed upałem i mrozem, łagodzą skoki temperatury, poprawiają klimat w mieście.