Strona główna Galerie

Fotoreportaż z wizyty w Glonn.

Variety means life

Galeria projektu „Ekorozwój na obszarach podmiejskich” (Niemcy-Polska-Białoruś 2010)

Variety means life

Galeria projektu „Polska-Białoruś: Promocja udziału społeczeństwa w monitorowaniu decyzji dotyczących rozwoju energetyki jądrowej”

Variety means life

Galeria projektu „Tworzenie rolniczych grup producenckich drogą do podniesienia dochodów rolników gruzińskich”

Variety means life

Galeria projektu „Wzorcowa sieć ekoturystyczna miedzy Bugiem a Narwią”

Galeria projektuMiędzy Bugiem a Narwią

Galeria projektu „Zielone Mosty Narwi

Galeria projektu „Wspólne Drogi Ekorozwoju: aktywizacja lokalnych społeczności z Mogilewa w rozwiązywaniu problemów ekologicznych, na podstawie najlepszych praktyk na Mazowszu i w Saksonii” - projekt finansowany przez fundację Batorego/Bosch.