Strona główna Działalność SIE w 2009 r.

Działalność Społecznego Instytutu Ekologicznego w 2009 roku.

17 grudnia 2009 r.

Społeczny Instytut Ekologiczny DZIĘKUJE!

9 grudnia w Pałacu Łochów w Łochowie odbyła się ostatnia konferencja w ramach realizowanego od dwóch lat projektu „Między Bugiem a Narwią – partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej”. Spotkaliśmy się w podobnym gronie, jak przed dwoma laty na pierwszej inauguracyjnej konferencji – zaszczycili nas swoja obecnością: Kazimierz Porębski, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich oraz Małgorzata Krzyżanowska, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, wójtowie i przedstawiciele gmin uczestniczących w projekcie, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz właściciele modelowych gospodarstw: ekologicznych, agroturystycznych i lokalnego przetwórstwa. Podsumowaliśmy nasze działania, wizyty studyjne, pracę na warsztatach, zastanowiliśmy się jak możemy kontynuować rozpoczętą współpracę i budowanie partnerstwa. Wiemy na pewno jedno: przyroda i jej zasoby są naszym największym bogactwem, możemy z nich uczynić nasz atut idąc w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wiemy też, że warto jest ze sobą współpracować – dziś znamy się lepiej, rozumiemy się lepiej, potrafimy wspierać się i dzielić doświadczeniem.

Dziękujemy WSZYSTKIM za udział w projekcie i liczymy na to, że pozostaniemy częścią tego wspaniałego regionu, do którego nas Państwo z taką otwartością zaprosiliście.

Społeczny Instytut Ekologiczny dziękuje Urzędowi Marszałkowskiemu woj. Mazowieckiego za wsparcie finansowe i merytoryczne, dzięki któremu zrealizowany został projekt „Między Bugiem a Narwią – partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej”. Dziękujemy za sprawną współpracę i za aktywny udział w działaniach projektu. Dzięki temu projektowi możemy w bardziej konstruktywny sposób wykorzystać nawzajem swoje możliwości i swój potencjał.

Dziękujemy Marszałkowi Adamowi Struzikowi za patronat honorowy nad projektem i wspieranie działań związanych ze zrównoważonym rozwojem mazowieckiej wsi, promowaniem rolnictwa ekologicznego, agro-ekoturyustyki, lokalnego przetwórstwa i produktu.

12 grudnia 2009 r.

World Climate Day czyli Światowy Dzień Klimatu

Oraz dzień kampanii „Don’t nuke the climate”

Dlaczego energia nuklearna nie jest rozwiązaniem dla zmian klimatycznych?
Ponieważ:
Wpływ energii nuklearnej na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych będzie bardzo słaby, i zbyt późny oraz nieznaczny w stosunku do efektów możliwych do uzyskania dzięki oszczędnościom energii i zastosowaniu energii odnawialnych. Technologia nuklearna jest bardzo droga i zabiera możliwości sfinansowania prawdziwych rozwiązań.

Technologia nuklearna jest niebezpieczna i zanieczyszcza środowisko. Ryzyko wypadków jest bardzo duże i wzrasta wraz z liczbą elektrowni. Nikt również nie wie jak rozwiązać problem odpadów radioaktywnych.

Zapraszamy do podpisania petycji aby powiedzieć decydentom w Kopenhadze że żądamy prawdziwych rozwiązań i że energia jądrowa w żadnym wypadku nie może być uznana za « czystą » technologię, czy energię odnawialną, na stronie:
www.dont-nuke-the-climate.org

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy również na strony Inicjatywy Antynuklearnej: www.ian.org.pl

2 grudnia 2009 r.

Akcja JABŁKO

Zapraszamy do wspólnego świętowania Terra Madre Day, który będzie poświęcony tradycyjnym odmianom jabłoni.

Razem z Warszawskim Convivium Slow Food, WECF (Women in Europe for a Common Future) oraz Instytutem Teatralnym pomarzymy o rozkoszowaniu się smakiem zapominanych, niestety, odmian jabłek, takich jak Glogierówka, Boiken, Kosztela, Kronselka, Koksa, Szara czy Złota Reneta.

10 grudnia w godz. 11.00 – 13.00 odbędzie się w Instytucie Teatralnym konferencja prasowa, gośćmi której będą: Sabine Bruckmann z WECF Monachium, prof. Ewa Rembiałkowska z SGGW, Piotr Petryka – przewodniczący Convivium Varsawia.

Również 10 grudnia na ulicach Warszawy młodzi ekolodzy rozdadzą 1000 jabłek zapraszając Warszawiaków do udziału we Frymarku Świątecznym organizowanym w Instytucie Teatralnym przy ul. Jazdów 1 w dniach 12 i 13 grudnia (sobota, niedziela) w godzinach 11.00-18.00. Organizatorzy przygotowali ciekawe zajęcia dla dzieci i dla dorosłych, można będzie też zakupić tradycyjne i ekologiczne potrawy i przysmaki świąteczne.

Szczegółowy program do pobrania ››

2 grudnia 2009 r.

BIULETYN NIECODZIENNY spraw ekologicznych wraca!

Tym razem w formie elektronicznej.
Zapraszamy do lektury. Będą tematy związane z ekologią globalną, ale też z ekologią na co dzień. Dziś artykuł Ewy Sieniarskiej o tym, co robimy z elektro-odpadami ››

1 grudnia 2009 r.

Dwuletni projekt Społecznego Instytutu Ekologicznego „Między Bugiem a Narwią – partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej” dobiega końca. Spotykaliśmy się z mieszkańcami tego obszaru na konferencjach, seminariach, warsztatach i wyjazdach studyjnych czterdzieści dwa razy - poznaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy.

9 grudnia 2009 spotkamy się po raz ostatni w ramach projektu w Pałacu w Łochowie na konferencji podsumowującej działania dwóch lat. Ostatni, ale tylko w tym projekcie, bo już rozpoczęliśmy nowy w temacie agroturystyki (Wzorcowa sieć Ekoturystyczna Między Bugiem a Narwią - więcej informacji ››), do którego zapraszamy wszystkich planujących rozpoczęcie działalności agro-ekoturystycznej i już rodzą się nowe pomysły zainspirowane naszymi wspólnymi działaniami.

Program do pobrania ››

25 listopada 2009 r.

Podziękowanie

Zarząd Społecznego Instytutu Ekologicznego serdecznie dziękuje Wszystkim, którzy uznali, że cele naszej organizacji zasługują na wsparcie i przekazanie na ich realizację 1 proc. odpisu podatku.
W tym roku zebraliśmy 12137,40 złotych, od ponad 100 darczyńców. Każda złotówka jest dla nas nie tylko bardzo ważnym finansowym, ale też znaczącym moralnym wsparciem naszych działań. Dzięki niemu nasz zespół zyskuje dalszą inspirację i energię do pracy. Ta kwota pozwoli nam łatwiej zdobywać fundusze na kolejne projekty i kampanie, tym samym zaprocentuje zwielokrotnieniem środków na działania chroniące przyrodę, bioróżnorodność, lokalne społeczności, zapewniając ich skuteczność i jak najlepsze oraz przejrzyste wydatkowanie pozyskanych środków.
Zebrane pieniądze przeznaczymy na dalszą aktywną, codzienną promocję i wspieranie proekologicznych postaw, rolnictwa ekologicznego, lokalnego przetwórstwa, rolniczej bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju.

24 listopada 2009 r.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia zaktualizowanej strony i Galerii projektu „Tworzenie rolniczych grup producenckich wykorzystujących potencjał przyrodniczy i ekologiczny na obszarach wiejskich drogą do podniesienia dochodów rolników gruzińskich”.

Strona projektu
Galeria projektu

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.

18 listopada 2009 r.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu "Wzorcowa Sieć Ekoturystyczna Między Bugiem a Narwią".
Seminarium „Kryteria certyfikacji ekoturystycznej dla przedsięwzięć turystyki wiejskiej” z udziałem Lone Lamark - norweskiej partnerki projektu odbędzie się w dniu 1 grudnia 2009 (wtorek) w Lipnik Parku w Długosiodle (www.lipnik-park.com.pl).

Program do pobrania ››

Szczegółowych informacji udzielają:
Tomasz Włoszczowski - koordynator projektu
tel. 725 994 964, e-mail: tomasz.wloszczowski@sie.org.pl
Anna Pośnik - asystentka projektu
tel. 605 064 320, e-mail: anna.posnik@sie.org.pl

9 listopada 2009 r.

17 listopada 2009 w ramach projektu 'Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią" odbędzie się kolejny warsztat w grupach roboczych tematycznych. Zapraszamy do Broku do DW „Nadrzecze” ul. Brzostowa 5.

Program do pobrania ››

Bliższych informacji udzielają:
koordynator projektu - Tomasz Włoszczowski
tel. 725 994 964, e-mail: tomasz.wloszczowski@sie.org.pl
oraz asystentka projektu - Anna Pośnik
tel. 605 064 320, e-mail: anna.posnik@sie.org.pl

5 listopada 2009 r.

III EDYCJA KONKURSU O LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku.

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje III edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu Województwa Mazowieckiego. Szeroka formuła konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.
Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocja mazowieckiej żywności.

Zgłoszenia do Konkursu należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej w terminie do dnia 31 stycznia 2010 roku.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Rolnictwa
i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie w Wydziale Rolnictwa i Żywności, pod numerami telefonów:
- (22) 59 79 379
- (22) 59 79 660

Regulamin Konkursu z kartą zgłoszeniową, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz kartą oceny produktu - plik do pobrania ››

Laur Województwa Mazowieckiego - logo

28 października 2009 r.

W dniu 5 listopada (czwartek) w ramach projektu „Promocja udziału społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu decyzji dotyczących rozwoju energetyki jądrowej poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy Polską i Białorusią” zapraszamy na okrągły stół organizacji z Białorusi, polskich NGO, oraz prasy.
Czas trwania spotkania:
godz. 11.00-17.00, w tym przerwa kawowa, poczęstunek.
Miejsce spotkania:
Społeczny Instytut Ekologiczny, Raszyńska 32/44, lokal 140, Warszawa.
W planie spotkania:
- wystąpienia gości Białoruskich z regionu Mohylewa, drugiego obszaru na świecie najbardziej dotkniętego skutkami Czarnobyla:

- wystąpienia organizacji polskich, zajmujących się energią i klimatem. Przedstawienie sytuacji w Polsce, planów rządowych, działań organizacji, energii jądrowej w porównaniu ze źródłami alternatywnymi
- dyskusja, pytania dziennikarzy, przygotowanie wspólnej deklaracji dot. monitoringu decyzji politycznych w kwestiach energetyki.

Zainteresowane osoby, dziennikarzy i organizacje prosimy o kontakt:
Sonia Priwieziencew tel. 605 064 189, e-mail: sonia.priwieziencew@sie.org.pl

Projekt finansowany jest przez Fundację Batorego, program „wschód-wschód”.

9 października 2009 r.

Przyroda w sadach tradycyjnych

Czwarte z kolei spotkanie grupy „Variety means Life” (Różnorodność znaczy życie) miało miejsce w Parku Narodowym Aggtelek na Węgrzech. Tym razem tematem wykładów, rozważań i dyskusji była przyroda w tradycyjnych sadach. Eksperci z Polski, Węgier, Austrii, Niemiec i Danii byli zgodni, co do tego, że ekosystemy tradycyjnych sadów muszą być chronione, że ciągle zbyt mało mówimy o tym, jak ważną rolę pełnią w przyrodzie i że najwyższy czas tworzyć nowe ekosystemy sadząc młode drzewa dawnych odmian wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Prym w działaniach na rzecz ochrony i wykorzystania owoców ze starych sadów wiodą Austriacy – powstało tam wiele lokalnych stowarzyszeń, które działając w nieformalnej sieci, kontaktują się między sobą , wymieniają doświadczenia, przepisy (również na destylaty), wspomagają się w marketingu i promocji specyficznego produktu.


Spotkanie w PN Aggtelek

Stowarzyszenie austriackich pomologów przez dwa lata pracowało nad specyfikacją lokalnej odmiany gruszki – Hirschbirne (jesienna gruszka), która zostanie w najbliższym czasie zgłoszona do Europejskiego Znaku Oznaczeń Geograficznych. Kiedyś popularna na terenie całej Austrii i chociaż dawała smaczne owoce nie uchroniła się przed masową wycinką – na opał, ze względu na wysokiej jakości drewno, czy tylko dlatego, że wysokie drzewa rosły na miedzach przeszkadzając maszynom rolniczym – do dziś zostało zaledwie 10% nasadzeń. W większości są to imponujące ponad 10 metrowe drzewa, których wiek ocenia się na ponad 120 lat i które ciągle rodzą zdrowe owoce! Dzięki wspólnym działaniom stowarzyszeń i pomologów w ciągu ostatnich pięciu lat posadzono 12 000 młodych drzew tej odmiany.
Więcej – www.varietymeanslife.eu

Z sadami łączy się wiele anegdot i opowieści – zamieszczać je będziemy w projektach SIE pod hasłem „Sady Dawnych Odmian” – pierwsza historyjka opowiada o winie z Cesarza Wilhelma.

9 października 2009 r.

9 października w gospodarstwie agro-edukacyjnym Państwa Kolanowskich „Hodowla kóz w Glinie”, w gminie Małkinia Górna, odbył się uroczysty warsztat podsumowujący działania pionu C „Ekoturystyka” w projekcie „Między Bugiem z Narwią-Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej”. Dopisała wspaniała atmosfera a nawet pogoda!
Zapraszamy do przeczytania relacji - aktualności projektu ››
i obejrzenia zdjęć pamiątkowych w Galerii Projektu ››

9 października 2009 r.

Zaproszenie na warsztat

We wtorek 13 października 2009 w modelowym gospodarstwie ekologicznym Państwa Anity i Mariusza Mierzejewskich w miejscowości Wiśniewo 47, 07-308 Poręba w gminie Ostrów Mazowiecka odbędzie się uroczysty warsztat podsumowujący działania pionu B – ROLNICTWO EKOLOGICZNE w projekcie „Między Bugiem a Narwią. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej”.

W programie: m.in. zwiedzanie modelowego gospodarstwa, podsumowanie dwóch lat projektu przez koordynatora, pokaz zdjęć, wręczanie dyplomów i certyfikatów najbardziej aktywnym uczestnikom działań pionu „Rolnictwo ekologiczne”.

Bliższe informacje:
koordynator pionu „Rolnictwo ekologiczne” - Ewa Sieniarska - tel. 667 940 599)
lub sekretariat SIE - tel. 22 668 97 92

Konferencja „Misja Bioróżnorodność”

W dniach 1-3.10.2009 Społeczny Instytut Ekologiczny wziął udział w konferencji „Misja Bioróżnorodność”, która odbyła się w Brodnicy.
Konferencja byłą okazją do zapoznania się z problematyką zagrożenia i ginięcia rolniczej różnorodności biologicznej, w szczególności dawnych odmian roślin uprawnych i rodzimych ras zwierząt hodowlanych. Obecne były polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe (Pro Specia Rara ze Szwajcarii, Kokopelli z Francji, Sezam ze Szwecji), które przedstawiały swoje doświadczenia i projekty, ale również indywidualni rolnicy i przedstawiciele Instytucji Publicznych i Instytutów Naukowych.
Konferencja zapoczątkowała również działania w Polsce na rzecz tworzenia networku organizacji pozarządowych chroniących bioróżnorodność rolniczą. Kolejne spotkanie organizacji chętnych do tworzenia sieci odbędzie się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy w siedzibie Społecznego Instytutu Ekologicznego.

Zainteresowane organizacje prosimy o kontakt!
Osoby indywidualne zapraszamy do kontaktowania się ze stowarzyszeniem „Dla Dawnych Odmian i Ras”, głównym organizatorem konferencji.
Więcej o bioróżnorodności rolniczej na stronie www.ddoir.org.pl

3 października 2009 r.

Zbliża się pora sadzenia drzew owocowych!

Zapraszamy wszystkich przyjaciół tradycyjnych sadów i smakoszy owoców dawnych odmian - hobbistów, działkowiczów i rolników do sadzenia drzewek dawnych odmian.
Pamiętajmy, że owoce z takiego sadu są pełnowartościowe (co zostało udowodnione naukowo!), a zatem tylko do jabłek z takiego sadu odnosi się angielskie przysłowie „One apple a day, takes the doctor away” – „Jedno jabłko codzienne i doktor jest niepotrzebny!”
Pamiętajmy również o tym, że takie sady są wspaniałymi ekosystemami – miejscem życia dla ptaków, owadów, drobnych ssaków i płazów. W takich sadach panuje równowaga biologiczna!
Kiedy przed 80 laty sadzono sady – dziś mówimy o nich tradycyjne i stare, nikt nie pytał o dotacje i zyski. Sadzono je, by mieć zdrowe owoce! Sadzono odmiany lokalne, odporne na warunki klimatyczne i środowiskowe. Skorzystajmy z tego, że dziś jeszcze je mamy w najbliższej okolicy. Zbierajmy zrazy ze starych drzew i sami okulizujmy, albo kupmy u szkółkarzy certyfikowane drzewka dawnych odmian.
Sadźmy sady dawnych odmian: przy szkołach gminnych, w parkach krajobrazowych, w skansenach, w ogrodach przyklasztornych, w ogródkach działkowych, wokół gospodarstw rolnych. Sadźmy tak, jak sadzili kiedyś nasi dziadkowie - bo najlepszy sadek to ten, który sadził dziadek! Bądźmy takimi dziadkami i babciami dla naszych wnuków, żeby również oni mogli jeść zdrowe owoce i mieli radość odpoczywania pod starą gruszą, kiedy już nas nie będzie!
Społeczny Instytut Ekologiczny posadzi w tym roku w ramach projektu finansowanego przez Fundację Ekofundusz 3100 drzew dawnych odmian – powstanie ponad 100 nowych przydomowych sadów.

Więcej informacji pod hasłem Nowe sady dawnych odmian ›› – m.in. lista kontaktów do szkółkarzy i opis najbardziej popularnych odmian.

17 września 2009 r.

Z przyjemnością informujemy że 21 września 2009 odbędzie się w Pałacu Łochów w Łochowie konferencja inauguracyjna projektu "Wzorcowa sieć ekoturystyczna miedzy Bugiem a Narwią". Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z koordynatorem - tel. 725 996 964, e-mail: tomasz.wloszczowski@sie.org.pl
W załączeniu: program konferencji do pobrania ››

24 sierpnia 2009 r.

Gruzińscy farmerzy w Polsce. Poznają tajemnice wiśni nadwiślanki, sera korycińskiego, jaj od kury zielononóżki kuropatwianej i...

Tajemnice ujawni Społeczny Instytut Ekologiczny podczas konferencji prasowej 24 sierpnia 2009 r., godz. 12.30.
Miejsce konferencji: ul. Raszyńska 32/44 lok. 140.
Temat: Wizyta gruzińskich farmerów ekologicznych, którzy w Polsce poznają zasady tworzenia grup producenckich na przykładzie m.in. działań grupy producentów wiśni nadwiślanki, producentów sera korycińskiego, hodowców kur zielononóżek kuropatwianych, wytwórców makaronu z Radziwiłłowa.
Konferencję poprowadzą:
Izabella Byszewska, koordynatorka projektu ze strony polskiej
Jolanta Zientek-Varga, Społeczny Instytut Ekologiczny
Besik Kalandadze, koordynator ze strony gruzińskiej, prezes Stowarzyszenia Ekologicznych Gospodarstw Gruzji SEMA
Zapewniamy tłumacza z języka gruzińskiego. PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI. Jolanta Zientek-Varga, tel. 604 202 64, e-mail: jolpress@aster.pl
Wiśnia Nadwiślanka
Wiśnia Nadwiślanka

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.

18 sierpnia 2009 r.

Projekt polsko-gruziński.

Społeczny Instytut Ekologiczny realizuje nowy projekt z gruzińską organizacją Stowarzyszenie Ekologicznych Gospodarstw Gruzji SEMA „Tworzenie rolniczych grup producenckich wykorzystujących potencjał przyrodniczy i ekologiczny na obszarach wiejskich drogą do podniesienia dochodów rolników gruzińskich”. Projekt, współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r., potrwa do końca 2009 r.
W ramach projektu grupa gruzińskich farmerów i przetwórców spędzi w Polsce tydzień od 24 do 30 sierpnia br. Gruzini spotkają się z przedstawicielami kilku grup producenckich, zobaczą gospodarstwa agroturystyczne. Odwiedzą m.in. Sandomierz, ośrodek doradztwa rolniczego, prowadzący projekt „Sandomierski Szlak Jabłkowy” oraz spółdzielnię „Sambor” – przetwórnię jabłek. Spotkają się z grupą producentów wiśni nadwiślanki, która jest zgłoszona na listę europejskiej ochrony, w Radziwiłłowie w woj. mazowieckim spotkają się z grupą producentów hodowców kur rasy zielononóżka kuropatwiana, i odwiedzą przydomową wytwórnię makaronów Wioletty i Dariusza Marcinowskich.

Jesienią do Gruzji pojadą polscy eksperci. Podczas spotkań w gospodarstwach i na 2 seminariach podzielą się z gruzińskimi rolnikami wiedzą na temat tworzenia grup producenckich. Równolegle w Gruzji zostanie wybrane modelowe gospodarstwo, dla którego eksperci z Polski i Gruzji wspólnie opracują strategię działania. Wyłonieni zostaną także kandydaci do utworzenia grupy producentów.

Kontakt:
Koordynator projektu: Izabella Byszewska, tel. 605 064 039,
e-mail: izabella.byszewska@sie.org.pl
Jolanta Zientek-Varga, tel. 605 064 613
e-mail: jolanta.zientek-varga@sie.org.pl

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.

1 sierpnia 2009 r.


25 lipca 2009 r.

Z przyjemnością informujemy że w lipcu 2009 Społeczny Instytut Ekologiczny rozpoczął realizację nowego projektu pt. „Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią” finansowanego z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Projekt obejmuje obszar 13 gmin województwa mazowieckiego, są to: Brok, Brańszczyk, Długosiodło, Łochów, Małkinia Górna, Nur, Obryte, Ostrów Mazowiecka, Rząśnik, Sadowne, Somianka, Zaręby Kościelne, Zatory. Partnerami ze strony norweskiej są przedsiębiorstwa ekoturystyczne Lone Lamark - Lone Lamark Reiselivsutvikling oraz Trine Grann – Grindaheim AS.
Celem projektu jest stworzenie wzorcowej lokalnej sieci ekoturystycznej składającej się z 15 różnych obiektów. Cel ten będzie realizowany poprzez opracowanie i przyjęcie przez samorządy wspólnej strategii rozwoju obszaru jako zrównoważonego celu podróży, stworzenie pierwszego lokalnego i pierwszego w Polsce systemu certyfikacji ekoturystycznej a także powstanie pierwszej trasy ekoturystycznej.

Do kogo skierowany jest projekt i kto może wziąć udział w działaniach?
Projekt jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z obszaru projektowego. Zapraszamy szczególnie samorządy, lokalne i regionalne organizacje pozarządowe (gminne stowarzyszenia sportu, kultury, zespoły ludowe, Lokalne Grupy Działania, stowarzyszenia turystyczne itd.), instytucje edukacji, kultury (szkoły, muzea, domy kultury), instytucje ochrony przyrody (nadleśnictwa, Park Krajobrazowy), biznes i lokalne społeczności – właściciele gospodarstw agroturystycznych, obiektów turystycznych, gastronomicznych, usługodawcy, artyści, rzemieślnicy, przewoźnicy, organizatorzy turystyki oraz innych zainteresowanych projektem.

UWAGA! Udział w działaniach projektu jest całkowicie bezpłatny.
Informacji udzielają:
Koordynator projektu - Tomasz Włoszczowski, tel. 725 994 964,
e-mail: tomasz.wloszczowski@sie.org.pl
Asystentka projektu - Anna Pośnik, tel. 605 064 320,
e-mail: anna.posnik@sie.org.pl
Wkrótce też zostanie uruchomiona podstrona projektu na stronie Instytutu.

„Projekt realizowany jest w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”.

20 lipca 2009 r.

Zapraszamy do Galerii - nowe zdjęcia z lipcowego wyjazdu szkoleniowego uczestników projektu „Między Bugiem a Narwią” do Norwegii! link do Galerii ››. W wyjeździe wzięli udział koordynatorzy pionów oraz po 3 liderów-aktywnych uczestników z każdego pionu (rolnictwo ekologiczne, przetwórstwo, ekoturystyka). W aktualnościach projektu - poziom A dostępne jest szczegółowe sprawozdanie ››

10 lipca 2009 r.

Przypominamy że w ramach projektu „Między Bugiem a Narwią. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej” ukazały się 2 nowe poradniki :
- w pionie rolnictwo ekoturystyka: „Ekologiczny Dom Agroturystyczny”. Poradnik zawiera mnóstwo informacji dotyczących przekształcenia swojej działalności i gospodarstwa w bardziej przyjazne środowisku, z korzyścią dla przyrody i dla portfela, począwszy od codziennych działań poprzez zastosowanie energii odnawialnych i nastawienie na ekoturystykę (energia odnawialna, budownictwo pasywne, oczyszczalnie przydomowe, żywienie, tradycyjny ogródek, estetyka wnętrz, marketing itp.)
- w pionie przetwórstwo: „Bęcały, fafernuchy i szare kluski. Dziedzictwo kulinarne między Bugiem a Narwią”. Poradnik prezentuje najciekawsze przykłady specjałów i przetwórstwa lokalnego z terenu projektu, sylwetki wytwórców i przepisy.
Poradniki dostępne są bezpłatnie w biurze SIE. Na życzenie możliwa jest wysyłka pocztą (zamówienia - tel. do biura: 0 22 668 97 92 w godz. 10.00-15.00).

1 lipca 2009 r.

Wakacje! My nadal pracujemy a urlopowiczom i weekendowiczom polecamy tego lata odwiedziny w gospodarstwach wytypowanych jako modelowe przyszłe gospodarstwa ekoturystyczne w projekcie „Między Bugiem a Narwią”:

- Gospodarstwo ekologiczne „Dąbrówka” w gminie Sabnie
www.dabrowscy.agro.pl

- Gospodarstwo „Dom nad Wierzbami” w gminie Somianka
www.domnadwierzbami.pl (certyfikat eko wkrótce)

- Gospodarstwo agro-edukacyjne „ Hodowla Kóz w Glinie” w gminie Małkinia Górna
www.agroedukacja.edu.com.pl (bez noclegów, super dla dzieci)

- Gospodarstwo „Pod Dębem” w gminie Sabnie
www.poddebem.info.pl (w trakcie przestawiania na rolnictwo ekologiczne)

- Gospodarstwo ekologiczne z wypożyczalnią kajaków „Bielińska Góra”
w gminie Brańszczyk www.bielinska.gora.webpark.pl

- Domek agroturystyczny w gminie Rząśnik
www.rzasnik.pl/cms/840/gospodarstwo_agroturystyczne__mieczyslaw__dziubela (przejazdy bryczką)

Wytypowane gospodarstwa wybraliśmy ze względu na aktywny udział w projekcie i spełnienie przynajmniej 5 z 9 warunków :
1 - poszanowanie i promocja lokalnej kultury i tradycji
2 - oferowane atrakcje szanujące przyrodę
3 - certyfikat ekologiczny lub w trakcie uzyskania
4 - współpracę z lokalną społecznością
5 - oferowane wyżywienie ekologiczne, tradycyjne lub na bazie lokalnych produktów
6 - poszanowanie lokalnej architektury i krajobrazu, dbałość o estetykę obejścia i wnętrz
7 - segregację śmieci, zastosowanie energii odnawialnych
8 - zasługi na rzecz edukacji ekologicznej
9 - gościnność i ekologiczną świadomość gospodarzy!

30 czerwca 2009 r.

OFERTA PRACY.

Społeczny Społeczny Instytut Ekologiczny poszukuje pilnie osoby na stanowisko ASYSTENTA/ ASYSTENTKI projektu „Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią” finansowanego z Funduszu Organizacji Pozarządowych. Celem projektu jest stworzenie na terenie 13 gmin północno-wschodniego Mazowsza wzorcowej sieci obiektów ekoturystycznych, trasy ekoturystycznej, oraz pierwszego lokalnego systemu certyfikacji ekoturystycznej.
Termin zgłaszania kandydatur : 7 lipca 2009,
szczegóły oferty w załączniku do pobrania ››

20 czerwca 2009 r.

„Różnorodność Znaczy Życie” - zapraszamy do europejskiego sadu!

Społeczny Instytut Ekologiczny prezentuje nowy projekt związany z ochroną tradycyjnych sadów. Tym razem działanie ma charakter międzynarodowy – biorą w nim udział organizacje pozarządowe z Austrii i Niemiec, Szkoła Ludowa z Danii i Park Krajobrazowy z Węgier. Projekt finansowany jest w ramach programu „Uczenia się przez całe życie” – projekty partnerskie Grundtviga.

Variety means life

Zapraszamy na stronę projektu: www.varietymeanslife.eu Można tam znaleźć m.in. informacje o partnerach projektu i słownik najważniejszych pojęć związanych z pielęgnowaniem, ochroną i zakładaniem nowego sadu dawnych odmian. W najbliższym czasie skatalagowane zostaną dawne odmian drzew owocowych najbardziej charakterystyczne dla poszczególnych krajów partnerskich.

17 czerwca 2009 r.

Warszawa: warsztaty "Nowe Szanse".

Serdecznie zapraszamy na warsztaty organizowane przez Polską Zieloną Sieć i Społeczny Instytut Ekologiczny przy współpracy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które odbędą się 30 czerwca 2009 roku (wtorek). Warsztaty „Nowe Szanse“ realizowane są w ramach projektu „Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce“.

Celem warsztatów skierowanych do organizacji pozarządowych oraz gmin, a także innych podmiotów zainteresowanych funduszami europejskimi jest zaprezentowanie „dobrych praktyk“ – projektów zrealizowanych na terenie województwa mazowieckiego, a także zapoznanie uczestników z bieżącymi oraz nowymi możliwościami wykorzystania funduszy strukturalnych w okresie 2007-2013. Podczas spotkania uczestnikom dostarczony będzie komplet praktycznych informacji dotyczących procesu powstawania, aplikowania i realizowania projektu finansowanego ze środków europejskich na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody oraz źródeł jego finansowania (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy na małą infrastrukturę ochrony środowiska, ochronę przyrodę i edukację ekologiczną).

Pliki do pobrania:
- zaproszenie na warsztaty ››
- formularz zgłoszeniowy, 30 czerwca 2009 r. ››
- program warsztatów "Nowe Szanse" ››

15 czerwca 2009 r.

"Najlepsze projekty" - wystawa i konferencja w Warszawie.

Społeczny Instytut Ekologiczny wraz z Polską Zieloną Siecią zapraszają na wystawę pokonkursową „Najlepsze projekty”. Z 62 projektów zgłoszonych do konkursu wybrano 16 najlepszych projektów modelowych, z każdego województwa po jednym reprezentującym go projekcie zrealizowanym z funduszy europejskich. W województwie mazowieckim zwyciężył projekt realizowany przez Miasto Węgrów i Powiat Węgrowski pn. „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”.

W dniach 15-29 czerwca 2009 roku wystawa wszystkich wybranych projektów, sfotografowanych oraz opisanych będzie prezentowana na peronie IV Dworca Centralnego w Warszawie.

Konferencja prasowa z udziałem przedstawiciela beneficjenta zwycięskiego projektu w województwie mazowieckim odbędzie się w czwartek 18 czerwca 2009 roku o godz. 11.00 na peronie IV Dworca PKP Warszawa Centralna.

Serdecznie zapraszamy !!!

Organizatorem konkursu i wystawy „Najlepsze projekty” jest Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w partnerstwie ze Społecznym Instytutem Ekologicznym. Wystawa jest elementem kampanii „Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce“ realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Więcej informacji ››

6 czerwca 2009 r.

Ochocki festyn „Nasza ulica”.

W tym roku ponownie uczestniczyliśmy w festynie podwórkowym organizowanym przez Klub Osiedlowy SURMA we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury OCHOTA, Wypożyczalnią Książek nr 33 i innymi ochockimi instytucjami. Tegoroczna, już jedenasta edycja festynu, odbywała się pod hasłem „Nasza ulica”.
Ta lokalna impreza ma charakter sąsiedzkiego sobotniego pikniku, a uczestniczą w niej ochockie szkoły, przedszkola, Straż Miejska, biblioteki, organizacje pozarządowe, a także Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego i Akademia Teatralna.
Mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach rękodzieła artystycznego, decoupage’u, modelarstwa, malowania na szkle. Było też miasteczko kosmiczne, odbywały się artystyczne happeningi, podwórkowa akcja teatralna.
Na scenie Młodzieżowego Domu Kultury wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OPS w Pułtusku, Orkiestra z Chmielnej oraz zespoły młodzieżowe i dziecięce z występami wokalnymi i tanecznymi.
Społeczny Instytut Ekologiczny prezentował się obok innych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Białobrzeska”, Stowarzyszenie WISE oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej „WIARA I NADZIEJA”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze wydawnictwa poświęcone różnorodności biologicznej, tradycyjnym sadom i ogrodom, dawnym rasom zwierząt, problemowi GMO. Pytano nas o zdrowe odżywianie, możliwości prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, rolnictwo ekologiczne.
Kolejny festyn – zgodnie z tradycją za rok.

Festyn na Ochocie

15 maja 2009 r.

Konferencja warsztatowa - "Budowanie sieci ekoturystycznej".

Społeczny Instytut Ekologiczny zaprasza na kolejną konferencję z cyklu „Ekoturystyka” w projekcie „Między Bugiem a Narwią” która odbędzie się 27 maja 2009 w Łochowie, z udziałem eksperta norweskiego. Tematem przewodnim będzie budowanie sieci ekoturystycznej i marketing gospodarstw agroturystycznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych - zgłoszenia proszę wysyłać na adres koordynatora: e-mail: sonia.priwieziencew@sie.org.pl

Pliki do pobrania:
- zaproszenie i program konferencji ››

28 kwietnia 2009 r.

Seminarium w Długosiodle.

W ramach działań pionu B – Rolnictwo ekologiczne, projektu „Między Bugiem a Narwią”, 28 kwietnia 2009 w Długosiodle odbędzie się warsztat: Rolnictwo ekologiczne szansą na ekorozwój.

Serdecznie zapraszamy! - koordynator: Ewa Sieniarska

Pliki do pobrania:
- program seminarium ››

26 kwietnia 2009 r.

Dzień Ziemi na Polu Mokotowskim w Warszawie przy Stole Darów Ziemi.

Warszawiacy po raz kolejny spotkali się na festynie przy Stole Darów Ziemi zorganizowanym przez Społeczny Instytut Ekologiczny. Stoiska organizacji były oblężone przez cały dzień (widać to na zdjęciach), co świadczy o tym, że wszyscy – młodzi i starsi – coraz bardziej interesują się ochroną przyrody, bioróżnorodnością, ekologicznym i regionalnym jedzeniem, dbałością o naturę. Można było spróbować i kupić wiele nagrodzonych w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” tradycyjnych produktów - pyszne wędliny, wspaniałe sery, chrzan, miody, wyroby cukiernicze, w tym słynne kaliskie andruty, można było również porozmawiać o ekologii.

Konkursy - „Wirydarz polski” (nagrody ufundowane przez firmę SWEDEPONIC i Gospodarstwo Ogrodnicze Elżbiety i Zdzisława Majlertów) i „Tradycyjne Sady” (nagrodą były ekologiczne suszki jabłkowe z dawnych odmian jabłoni) cieszyły się ogromnym powodzeniem. Dziękujemy wolontariuszom za pomoc w prowadzeniu konkursu (a szczególnie Krysi)!
Publiczność doceniła też stoiska projektu Między Bugiem a Narwią, na których zaprezentowali się rolnicy, producenci i stowarzyszenia: Kuźnia Kurpiowska, Prostyńskie Kozy, Muzeum wsi i sztuki ludowej. Prezentowała swój teren gmina Długosiodło. Oferowano lokalne smakołyki, serwety z kurpiowskimi haftami i informowano o gospodarstwach eko-agroturystycznych nad Narwią i Bugiem. Po raz pierwszy w Dniu Ziemi wzięła udział delegacja norweskiego partnera projektu „Między Bugiem a Narwią” Fundacja Ekopomorka – szczególnie dużym powodzeniem cieszyła się degustacja serów norweskich oraz zaprezentowane i wykonywane przez norweską rolniczkę hafty norweskie.

Zdjęcia z wydarzenia - zapraszamy do Galerii ››

30 marca 2009 r.

Społeczny Instytut Ekologiczny i Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej zapraszają na coroczne obchody ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI, których finał odbędzie się 26 kwietnia 2009 roku, w godz. 10.00 - 18.00, tradycyjnie na Polu Mokotowskim w Warszawie. W tym roku pod hasłem „Z energią chrońmy klimat”, wokół którego koncentrować się będą wydarzenia tegorocznych obchodów.
W programie:
- Prezentacje 23 parków narodowych
- Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w zamian za sadzonki roślin ozdobnych
- Program edukacyjny Europejskiej Platformy Recyklingu
- Prezentacje Leśnych Kompleksów Promocyjnych
- Stół Darów Ziemi. Tradycyjne Klimaty
Imprezie patronują: Minister Środowiska, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy, Prezes Zarządu NFOŚiGW, Prezes Zarządu WFOŚiGW oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
Więcej na www.dzienziemi.org.pl
Dzień Ziemi - plakat

18 marca 2009 r.

24 marca br. odbędzie III Generalna Konferencja w ramach realizowane projektu
„Między Bugiem a Narwią – partnerstwo na rzecz efektywności ekologiczne.”
Tematem konferencji będzie NATURA 2000 - szanse i możliwości dla lokalnego rozwoju tych miejscowości, które mają na swoim terenie obszary Natury 2000. Zaproszeni eksperci przedstawią nie tylko prawo i zobowiązania, ale powiedzą o różnych możliwościach dofinansowania przedsięwzięć dla bioróżnorodności, zapoznają z programami rolno środowiskowymi i działaniami na rzecz ochrony przyrody.
Do pobrania - program konferencji ››

26 stycznia 2009 r.

Parlament Europejski opublikował pod koniec 2008 roku szokujący raport zawierający informację z ostatnich badań naukowych dotyczących wpływu pestycydów na ludzkie zdrowie. Raport podkreśla w szczególności dramatyczne konsekwencje na jakie najbardziej narażeni są rolnicy i ich dzieci.
Przeczytaj więcej na naszej stronie o pestycydach ››

25 stycznia 2009 r.

Już wkrótce termin składania PIT. Podejmij obywatelską decyzję i przekaż 1% podatku na działania Społecznego Instytutu Ekologicznego, KRS 0000083414. Twoje pieniądze na pewno się nie zmarnują!
Więcej o 1% ››

 

20 stycznia 2009 r.

SIE opublikowało dla terenu projektu „Między Bugiem a Narwią” MAPĘ DLA EKOTURYSTÓW: Bogactwo przyrodnicze, kulturowe i kulinarne. Legendy, tradycje i miejsca pamięci historycznej. Trasy pieszych i rowerowych wędrówek. Gościnne domy agroturystyczne. Odpoczynek i przygoda dla każdego ekoturysty!

Mapa prezentuje 15 gmin uczestniczących w projekcie „Między Bugiem a Narwią – partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej”. Znajdują się na niej informacje o rezerwatach, przyrodniczych ciekawostkach i historycznych miejscach, adresy gospodarstw agroturystycznych, lokalnych twórcach oraz daty lokalnych wydarzeń i imprez. Znacząca część obszaru gmin położona jest w obrębie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, obejmuje Puszczę Białą oraz obszary sieci Natura 2000.

Mapa dostępna jest (bezpłatnie) w siedzibie SIE (Raszyńska 32/44, lok 140, Tel 022 668 97 92) oraz w urzędach gmin uczestniczących w projekcie.

Widok na meandry Bugu

 

15 stycznia 2009 r.

Witamy Serdecznie w Nowym Roku!

Przypominamy w że ramach projektu „Między Bugiem a Narwią” ukazały się 3 poradniki:
- w pionie rolnictwo ekologiczne: „Ochrona bioróżnorodności poprzez rolnictwo ekologiczne.”
- w pionie przetwórstwo: „Produkty lokalne i tradycyjne. Poradnik dla producentów.”
- w pionie ekoturystyka: „Zrównoważony cel podróży - czyli ekoturystyka w gminie. Poradnik dla samorządów.”
Zawartość poradników opisana jest na stronach projektu ››.
Poradniki są dostępne bezpłatnie w biurze SIE. Na życzenie możliwa jest wysyłka pocztą.

 

Działalność Społecznego Instytutu Ekologicznego w 2008 roku ››