Strona główna O SIE - Misja

Misja

Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) założyła w 1990 roku grupa osób, które zdawały sobie sprawę z rosnących zagrożeń dla środowiska i doceniały znaczenie lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.

SIE jest stowarzyszeniem non profit, organizacją pożytku publicznego.
Wśród statutowych celów organizacji znajdują się m.in. działania na rzecz ekologii i budowania społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej, szczególnie obszarów wiejskich, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego; działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej; upowszechnianie oraz ochrona praw i interesów konsumentów; rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i narodami.

Społeczny Instytut Ekologiczny współpracuje z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, uczelniami, instytutami i ośrodkami naukowymi, zwłaszcza w w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie oraz zagrożeń wynikającymi ze stosowania GMO i pestycydów.

SIE należy do Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Koalicji na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, PAN-Europe, WECF (Kobiety w Europie dla Wspólnej Przyszłości).

SIĘ współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze, Stowarzyszeniem Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, MROEE, Heifer Project International, ośrodkami doradztwa rolniczego, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytutem Zootechniki.
Publikuje kwartalnik „Biuletyn Niecodzienny Spraw Ekologicznych”, tematyczne zeszyty z serii „Biblioteczka SIE”, raporty, plakaty, ulotki.