Strona główna Różnorodność biologiczna w rolnictwie

Różnorodność biologiczna w rolnictwie

W ramach programu „Różnorodność biologiczna w rolnictwie” Społeczny Instytut Ekologiczny realizuje następujące projekty:

Kurpiowski Model różnorodności biologicznej

Zwierzęta ras rodzimych

Sady dawnych odmian

Ogrody klasztorne

Wirydarz polski