Strona główna Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Projekty SIE oparte na współpracy miedzynarodowej w dziedzinie ekologii i edukacji:

Ekorozwój na obszarach podmiejskich (Niemcy-Polska-Białoruś 2010)

Polska-Białoruś: Promocja udziału społeczeństwa w monitorowaniu decyzji dotyczących rozwoju energetyki jądrowej

Variety means life

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.

Gruzja – budowa szlaku agroturystycznego 2011 r.

Gruzja - tworzenie grup producenckich

Partnerstwo Inicjatyw Społecznych. Zielony Most Monachium-Warszawa-Odessa – projekt dofinansowany prze Fundację im. St. Batorego (realizacja 2007)

Niemcy-Polska-Białoruś. Wspólne Drogi Ekorozwoju

Utylizacja odpadów szpitalnych