Strona główna Zrównoważony rozwój i społeczeństwo obywatelskie

Zrównoważony rozwój i społeczeństwo obywatelskie

Projekty prowadzone przez SIE w ramach programu „Zrownoważony rozwój i społeczeństwo obywatelskie“.

Wzorcowa Sieć Ekoturystyczna Między Bugiem a Narwią.

 

Między Bugiem a Narwią. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej.

 

Zielone Mosty Narwi.

 

Przedsiębiorstwo społeczne jako czynnik stymulujący ekorozwój terenów wiejskich powiatów pułtuskiego i ostrowskiego.